QUY TRÌNH LÀM VIỆC

TIẾP NHẬN VÀ BÁO GIÁ

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng. Gửi báo giá, kế hoạch triển khai công việc.

XÁC NHẬN – SẢN XUẤT

Khách hàng duyệt báo giá, xác nhận gói dịch vụ cần thực hiện và chuyển khoản % đặt cọc. Viết Bài PRO tiến hành sản xuất nội dung.

BÀN GIAO – KIỂM DUYỆT

Viết Bài Pro bàn giao và gửi báo cáo công việc thực hiện theo tiến độ đã thống nhất. Khách hàng kiểm duyệt nội dung, yêu cầu chỉnh sửa (nếu có).

NGHIỆM THU – KẾT THÚC

Viết bài PRO hoàn thiện công việc toàn bộ dự án. Khách hàng nghiệm thu và chuyển khoản % còn lại. Kết thúc dự án.